Contact

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
(Warsaw University of Technology, Civil Engineering Faculty, Division of Production Engineering and Construction Management)

Armii Ludowej 16,
room 525
00-637 Warsaw
POLAND

Project manager: Aleksander Nicał, PhD. Eng.

Phone: +48 22 234 6515,
Fax : +48 22 825 7415
E-mail: arwut@il.pw.edu.pl