Kontakt

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
(Warsaw University of Technology, Civil Engineering Faculty, Division of Production Engineering and Construction Management)

Armii Ludowej 16,
pokój 525
00-637 Warszawa
POLSKA

Kierownik projektu: dr inż. Aleksander Nicał

Tel: +48 22 234 6515,
Fax : +48 22 825 7415
E-mail: arwut@il.pw.edu.pl